زیرنظرآقای دکتر آفریدون و خانم دکترچهرازی

۶۳ مطلب با موضوع «مهارتهای اجتماعی» ثبت شده است

مهم ترین تفاوت افراد موفق و ناموفق چیست؟

مهم ترین تفاوت افراد موفق و ناموفق چیست؟

مهم ترین تفاوت افراد موفق و ناموفق چیست؟

۰ نظر
چرا برخی از افراد کلامی نافذ دارند

چرا برخی از افراد کلامی نافذ دارند

چرا برخی از افراد کلامی نافذ دارند

۰ نظر
چگونه برای رسیدن به هدف تلاش کنیم

چگونه برای رسیدن به هدف تلاش کنیم

چگونه برای رسیدن به هدف تلاش کنیم

۰ نظر
چگونه یک برنامه ریزی برای آینده داشته باشیم

چگونه یک برنامه ریزی برای آینده داشته باشیم

چگونه یک برنامه ریزی برای آینده داشته باشیم

۰ نظر
چگونه به عنوان فردی با اصالت رفتار کنیم

چگونه به عنوان فردی با اصالت رفتار کنیم

چگونه به عنوان فردی با اصالت رفتار کنیم

۰ نظر
اشتباهات رایج در هدف گذاری که شما را از موفقیت دور می کند

اشتباهات رایج در هدف گذاری که شما را از موفقیت دور می کند

اشتباهات رایج در هدف گذاری که شما را از موفقیت دور می کند

۰ نظر
چطور فرهنگ آپارتمان نشینی را رعایت کنیم

چطور فرهنگ آپارتمان نشینی را رعایت کنیم

چطور فرهنگ آپارتمان نشینی را رعایت کنیم

۰ نظر
روش برقراری سریعتر ارتباط با افراد ناشناس

روش برقراری سریعتر ارتباط با افراد ناشناس

روش برقراری سریعتر ارتباط با افراد ناشناس

۰ نظر
افراد بد قول چگونه شخصیتی دارند

افراد بد قول چگونه شخصیتی دارند

افراد بد قول چگونه شخصیتی دارند

۰ نظر
چرا پسرها سخت عاشق می شوند

چرا پسرها سخت عاشق می شوند

چرا پسرها سخت عاشق می شوند

۰ نظر