تقویت مهارتهای ارتباطی  و سازگاری برای کودکان امروز


 👨‍👨‍👧‍👦  تعداد فرزندان یک خانواده، مهم‌ترین تفاوت بچه‌های امروز با بچه‌های نسل قبلی است‌؛ تا پانزده سال پیش خانواده‌ها حداقل دو بچه داشتند؛ قطعا تربیت، رفتار و برخورد این بچه‌ها با کودکان امروز که بیشترشان تک فرزند هستند، متفاوت است.

👫 سازگاری اولین چیزی است که یک بچه در خانواده‌ای که چندفرزند دیگر در آن وجود دارد، یاد می‌گیرد یعنی کودک دیروز از همان ابتدا یاد می‌گرفت با همسالان خود، با افرادی که همرتبه و هم‌تراز خود هستند تعامل داشته باشد و ارتباط هم سطح برقرار کند، درحالی که کودک امروز این فرصت را ندارد.

👱 مهارت ارتباط و سازگاری با همسالان را نمی‌آموزد و دقیقا به همین دلیل به خانواده‌های تک فرزند توصیه می‌کنیم از سه سالگی به بعد شرایطی را برای حضور چند ساعته بچه‌ها در مهدکودک و ارتباط با همسالان فراهم کنند.