زیرنظرآقای دکتر آفریدون و خانم دکترچهرازی

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

شصت ویکمین جلسه مشاوره دورهمی رایگان در شهرستان ایذه

‍ 💐🍃🌿🌸🍃🌾
🍃🌺🍂
🌿🍂        
❣️
📢 تیم روان شناسی ومشاوره دورهمی باهمکاری واحدسلامت روان مرکزبهداشت شهرستان ایذه برگزار میکند📢
👥شصت ویکمین جلسه در شهرستان ایذه👥

📩موضوع جلسه :زبان وگفتگوهای ما

🔺براساس کتاب"لحن،بیان،زبان"آفریدون&چهرازی

👥رهبران گروه:
طهماسبی/ آفریدون/چهرازی/ احمدی/یوسفی/عبادی/هاشمی/قادری/مرادی/(اساتیدومشاورین دانشگاه)

🕧زمان:جمعه  26آبان ساعت3عصر
آدرس :ایذه ساختمان اصلی مرکزبهداشت(روبروی مصلا)

🔵ظرفیت محدودبه 60نفرمیباشد

طریقه رزرو بلیط:
باارسال نام ونام خانوادگی خود بصورت یک پیام در تلگرام به این شماره صندلی خود را رزرو کنید....09302210232  @afereidon

🔸جلسات کاملا رایگان میباشد🔸

✅در انتشار این پیام کوشا باشید.

✳️ارتباط بامصطفی آفریدون:  @afereidon
╔══✯══๑ღ 💠 ღ๑══✭══╗
بالمس لینک زیر عضوکانال مشاوره ی دوره همی شوید
https://telegram.me/yavaraneh
╚══✮══๑ღ 💠 ღ๑══✬══╝

 🌻
🌾🍂           
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷

۰ نظر

شصتمین جلسه ی رایگان مشاوره دورهمی در اهواز برگزارمیشود


‍ 💐🍃🌿🌸🍃🌾
🍃🌺🍂
🌿🍂      
❣️

📢 شصتمین جلسه ی رایگان مشاوره دورهمی در اهواز برگزارمیشود📢

📩موضوع جلسه : ازدواج و رابطه

👥رهبران گروه:
چهرازی/ آفریدون/رحیمی/کیانی(مدرسین ومشاورین دانشگاه)

🕧زمان:چهارشنبه 24آبان ساعت2عصر

📮آدرس:
اهواز پاداد
خیابان جوادالایمه(ع) نبش16غربی
ساختمان پزشکی جردن طبقه2,مرکزمشاوره وروانشناختی  انتخاب

🔵ظرفیت محدودبه 15نفرمیباشد

طریقه رزرو بلیط:
باارسال نام ونام خانوادگی خود بصورت یک پیام در تلگرام به این شماره صندلی خود را رزرو کنید....09302210232  @afereidon

🔸جلسات کاملا رایگان میباشد🔸

✅در انتشار این پیام کوشا باشید.

✳️ارتباط بامصطفی آفریدون:  @afereidon
╔══✯══๑ღ 💠 ღ๑══✭══╗
بالمس لینک زیر عضوکانال مشاوره ی دوره همی شوید
https://telegram.me/yavaraneh
╚══✮══๑ღ 💠 ღ๑══✬══╝

 🌻
🌾🍂           
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷

۰ نظر

پنجاه ونهمین جلسه مشاوره دورهمی انتخاب در شهرستان ایذه

‍ 💐🍃🌿🌸🍃🌾
🍃🌺🍂
🌿🍂       
❣️
📢 تیم روان شناسی ومشاوره دورهمی باهمکاری واحدسلامت روان مرکزبهداشت شهرستان ایذه برگزار میکند📢
👥پنجاه ونهمین جلسه در شهرستان ایذه👥

📩موضوع جلسه :وابسته ها ومهرطلب ها درازدواج

👥رهبران گروه:
طهماسبی/ آفریدون/چهرازی/ احمدی/یوسفی/عبادی/هاشمی/قادری/مرادی/(اساتیدومشاورین دانشگاه)

🕧زمان:جمعه 19آبان ساعت3عصر
آدرس :ایذه ساختمان اصلی مرکزبهداشت(روبروی مصلا)

🔵ظرفیت محدودبه 60نفرمیباشد

طریقه رزرو بلیط:
باارسال نام ونام خانوادگی خود بصورت یک پیام در تلگرام به این شماره صندلی خود را رزرو کنید....09302210232  @afereidon

🔸جلسات کاملا رایگان میباشد🔸

✅در انتشار این پیام کوشا باشید.

✳️ارتباط بامصطفی آفریدون:  @afereidon
╔══✯══๑ღ 💠 ღ๑══✭══╗
بالمس لینک زیر عضوکانال مشاوره ی دوره همی شوید
https://telegram.me/yavaraneh
╚══✮══๑ღ 💠 ღ๑══✬══╝

 🌻
🌾🍂           
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷

۰ نظر

تیم روان شناسی ومشاوره دورهمی باهمکاری واحدسلامت روان مرکزبهداشت شهرستان ایذه برگزار میکند


‍ 💐🍃🌿🌸🍃🌾
🍃🌺🍂
🌿🍂        
❣️
📢 تیم روان شناسی ومشاوره دورهمی باهمکاری واحدسلامت روان مرکزبهداشت شهرستان ایذه برگزار میکند📢
👥پنجاه وهشتمین جلسه در شهرستان ایذه👥
📩موضوع جلسه :مشکلات ماازخواستگاری تاعقد(پرسش وپاسخ)
👥رهبران گروه:
طهماسبی/ آفریدون/چهرازی/ احمدی/یوسفی/عبادی/هاشمی/مرادی/(اساتیدومشاورین دانشگاه)
🕧زمان:جمعه12 آبان ساعت3عصر
آدرس :ایذه ساختمان اصلی مرکزبهداشت(روبروی مصلا)
🔵ظرفیت محدودبه 60نفرمیباشد
طریقه رزرو بلیط:
باارسال نام ونام خانوادگی خود بصورت یک پیام در تلگرام به این شماره صندلی خود را رزرو کنید....09302210232  @afereidon
🔸جلسات کاملا رایگان میباشد🔸
✅در انتشار این پیام کوشا باشید.
✳️ارتباط بامصطفی آفریدون:  @afereidon
╔══✯══๑ღ 💠 ღ๑══✭══╗
بالمس لینک زیر عضوکانال مشاوره ی دوره همی شوید
https://telegram.me/yavaraneh
╚══✮══๑ღ 💠 ღ๑══✬══╝

 🌻
🌾🍂           
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷

۰ نظر

پنجاه وهفتمین جلسه ی رایگان مشاوره دورهمی در اهواز برگزارمیشود


‍ 💐🍃🌿🌸🍃🌾
🍃🌺🍂
🌿🍂    
❣️

📢 پنجاه وهفتمین جلسه ی رایگان مشاوره دورهمی در اهواز برگزارمیشود📢

📩موضوع جلسه :کنترلگری در ازدواج

👥رهبران گروه:
چهرازی/ آفریدون/رحیمی/کیانی(مدرسین ومشاورین دانشگاه)

🕧زمان:چهارشنبه 10آبان ساعت2عصر

📮آدرس:
اهواز پاداد
خیابان جوادالایمه(ع) نبش16غربی
ساختمان پزشکی جردن طبقه2,مرکزمشاوره وروانشناختی  انتخاب

🔵ظرفیت محدودبه 15نفرمیباشد

طریقه رزرو بلیط:
باارسال نام ونام خانوادگی خود بصورت یک پیام در تلگرام به این شماره صندلی خود را رزرو کنید....09302210232  @afereidon

🔸جلسات کاملا رایگان میباشد🔸

✅در انتشار این پیام کوشا باشید.

✳️ارتباط بامصطفی آفریدون:  @afereidon
╔══✯══๑ღ 💠 ღ๑══✭══╗
بالمس لینک زیر عضوکانال مشاوره ی دوره همی شوید
https://telegram.me/yavaraneh
╚══✮══๑ღ 💠 ღ๑══✬══╝

 🌻
🌾🍂           
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷

۰ نظر

پنجاه وششمین جلسه مشاوره دورهمی انتخاب در شهرستان ایذه

‍ 💐🍃🌿🌸🍃🌾
🍃🌺🍂
🌿🍂        
❣️

📢 تیم روان شناسی ومشاوره دورهمی باهمکاری واحدسلامت روان مرکزبهداشت شهرستان ایذه برگزار میکند📢
👥پنجاه وششمین جلسه در شهرستان ایذه👥

📩موضوع جلسه :نقش درمانهای دارویی وغیردارویی دربهداشت روان(تاثیراختلالات شخصیت درازدواج ما)

۰ نظر