برنامه خواب کودک پیش دبستانی:

این کودکان شبها 11 تا 12 ساعت می خوابند. خواب نیمروزی ویدئویی روش موثری برای فرو نشاندن فعالیت است. به ایت صورت که نوار ویدئویی کوتاه و آرامی گذاشته می شود و کودک به تماشای آن می نشیند و در این حین ممکن است به خواب برود.
روشهایی دیگر برای فرو نشاندن فعالیت کودک وجود دارد. اسباب بازی های خاصی مانند تخته وایت برد، پازل و عکیها و عروسکهای کوچک را می توان تنها برای این زماه خاص در نظر گرفت و در کنار کودک قرار داد. البته این زمان فرصت بسیار خوبی برای انواع کتابهاست.
مشکلات خواب کودک پیش دبستانی: