این نتایج حاصل بررسی هزاران نامه و ایمیل و بررسی در سایر سایت‌ها و مقالات مختلف جهانی است که به صورت 7 مشکل عمده زندگی زناشویی مطرح‌ می‌شود.

 

مایه تاسف است که این هفت مشکل عمده باعث بروز بسیاری اختلافات زناشویی بوده است.