سن آموزش توالت

برای شروع  آموزش توالت معمولا در فرهنگ های مختلف از یک ماهی تا ۲۴ ماهگی توصیه می شود اما اکثر بچه ها بین ۲۴ تا ۳۶ ماهگی توالت رفتن را می آموزند.