زیرنظرآقای دکتر آفریدون و خانم دکترچهرازی

۱۲۶ مطلب در مهر ۱۳۹۸ ثبت شده است

دووعبارت کلیدی جهت مشاوره تلفنی ۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

اگر دو عبارت خسته ام  و حالم خوب نیست  را از زندگی خود پاک کنید، نیمی از بیماری های خود را  درمان کرده اید! جهت رزرو مشاوره تلفنی۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

۰ نظر

رنگ خدا...جهت رزرو مشاوره تلفنی ۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

وقتی رنگت خدایی می شود دنیا و سختی هایش هم زیباست انگارهمه چیز به بهترین شکل ممکن است چون تو در پناه بهترین معنای زندگی هستی...جهت رزرو مشاوره تلفنی ۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

۰ نظر

خانمها بدانید..جهت رزرو مشاوره تلفنی ۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

خانم های عزیز حواسمون هست داریم چیکار میکنیم؟  از یک طرف عاشق میشیم و به هر در و دیواری میزنیم که با کسی

۰ نظر

سکوت....جهت رزرو مشاوره تلفنی ۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

باور کنید که سکوت موفق ترین ازدواجها را هم ویران میکند اگر میخواهید زندگی مشترک شما عاقبت خوبی داشته باشد،نگذارید سکوت جایش را در خانه شما باز کند.....@رزرو مشاوره تلفنی ۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

۰ نظر

کدبانوی خوب ؛جهت رزرو وقت مشاوره تلفنی ۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

 یک بانــــــــــو خودش رو سرگرم میکنه که مدام تلفن دستش نباشه و به محل کار شوهرش تماس بگیره.

۰ نظر

مچ گیری.......جهت رزرومشاوره تلفنی۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

بانو مچ گیر همسرت نباش چون اورا راستگو نمیکنید بلکه او یک دروغگوی حرفه‌ای میشود

۰ نظر

مرد...جهت واریز مشاوره تلفنی ۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

 مرد آفریده شده تا تکیه گاه شود نه متکی. مرد به این حساس نیست که زن برادرش برای شوهرش چه خریده؟

۰ نظر

قوی بودن در سختیها جهت رزرو مشاوره تلفنی ۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

 باید قوی بود ، باید از سخت ترین ضربه ها ، پله ساخت و بالاتر رفت ، باید از بی انصافی ها ،

۰ نظر

۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶ جهت رزرو مشاوره تلفنی

هر چیزی در زندگی انعکاسی است از یک انتخاب. اگر خواهان نتیجه ای متفاوت هستید، انتخابی متفاوت انجام دهید.دکتر مصطفی آفریدون _مشاورخانواده و زوج درمانگر

۰ نظر

شرایط سخت....جهت رزرو مشاوره تلفنی ۰۹۲۲۶۳۸۰۶۱۶

🌱 وقتی خداوند شرایط سختی را پیش رویتان قرار میدهد،

۰ نظر