چرا جامعه ای ناشاد و عصبی دیده می شود؟

⭕️کارن هورنای -روانشناس بزرگ آلمانی- بر این باور است که بسیاری از «تو بایدها…» در درون ما صدا می‌کنند و مانند والدین، هر روز باید‌ها و نبایدها را برایمان مرور میکنند و به این شیوه در وجود انسان تثبیت شده اند.