عادات کودکان🌻

اکثر کودکان در جریان رشد حداقل یک رفتار تکراری را که عادت نامیده می شود نشان میدهند. این عادات و تیک ها معمولا مدتی پدیدار می شوند و بعد رفع می شوند.
مثلا.
۱. استفاده از اشیا انتقالی مانند عروسک . پتو و .. بعد از ۲ سالگی اوج می گیرد.
۲. ۹ تا ۱۷ ماهگی نیاز کودک به لالایی زیاد می شود
۳. سر کوبیدن بین ۱۲ تا ۱۷ ماهگی شروع می شود.
۴. تیک های حرکتی بین ۶ تا ۸ سالگی شروع می شوند .
و ...
ولی زمانی مشکل محسوب می شوند که:
۱. زیاد طول بکشند. ۲. شدید باشند و ۳. در روند رشد کودک مشکل ایجاد کنند.