رفتار با کودکی که قشقرق به راه می اندازد...!!
1️⃣ مهم ترین کار در بر طرف کردن مشکلات رفتاری کودکان از جمله جیغ زدن، بر قرار کردن ارتباط عاطفی ملموس برای کودک است. پس در اولین گام باید تلاش کنید که  از طریق انجام یکسری روشها، رابطه عاطفی  بین شما و کودکتان برای او  ملموس تر شود. یکی از این روشها به شرح زیر است؛
🔹 بهترین زمانی را که در آن حوصله ارتباط و بازی با کودک خود را دارید انتخاب کنید. اغلب صبحها بین ساعات 10 تا 12 و عصرها بین ساعات 5 تا 8
🔹 با کودک خود گفتگو کنید و همراه او بازی مورد علاقه اش را انتخاب کنید.
🔹  حداقل یک ساعت در زمان مورد نظر با کودک خود بازی کنید .