رییس اداره مشاوره تربیتی اداره‌کل آموزش ‌و پرورش خوزستان گفت:‌ هرسال از سوی وزارت آموزش‌ و پرورش یک شعار جهت بهبود سطح بهداشت روانی دانش‌آموزان انتخاب می‌شود؛ امسال نیز شعار این وزارت "افزایش کیفیت و معنابخشی به زندگی دانش‌آموزان و با عنوان زندگی با یک اسکیزوفرن" انتخاب ‌شده است.
پروین کاوه با بیان این که 24 تا 30 مهرماه هر سال، در تقویم آموزش و پرورش با عنوان هفته بهداشت روانی نام‌ گرفته است، اظهار کرد: در هفته بهداشت روانی سال جاری، عوامل  ایجاد و همچنین شیوه‌‌های پیشگیری از بیماری اسکیزوفرنی به معلمان و مشاوران آموزش داده می‌شود.
 وی افزود: فرد اسکیزوفرن، دارای اختلال زیستی و وراثتی است؛ در صورتی‌ که شخصی به لحاظ وراثتی مستعد ابتلا به این بیماری باشد، با کنترل وضعیت اجتماعی فرد می‌توان از ابتلای وی به بیماری پیش‌گیری کرد و یا این که از تشدید بیماری توسط عوامل روانی-اجتماعی جلوگیری نمود.