رزومه

 

 اطلاعات شخصی:
  
نام:لیلا
  
نام خانوادگی: چهرازی

   تاریخ تولد: 1355
 
وضعیت تأهل: متأهل

تلفن تماس: 09016119681

                                                                           سوابق تحصیلی

 

دیپلم:ادبیات وعلوم انسانی

کارشناسی:روان شناسی

کارشناس ارشد:مشاوره

فارق التحصیل دانشگاه علوم تحقیقات