آیا اهمیت و ضرورت مشاوره ی تلفنی را برای خود و خانواده تان  تجربه کرده اید؟

خانم دکترلیلاچهرازی پرورش انسان های متعادل و رشد یافته را از جمله اهداف مهم مشاوره تلفنی می داند که برای تحقق این امر هماهنگی و همفکری مراجع بایک متخصص روانشناس ضروری است. خانواده هایی می توانند همراه وهمیار باشند که دوش به دوش فرزندان خود رسالت تربیتی خویش رابهتر انجام

بدیهی است، این روانشناس ومشاورخانواده افزود،خانواده به دلیل عوامل درون سیستمی و برون سیستمی با مشکلاتی روبروبوده و کمک به خانواده ها از سوی یک متخصص روانشناس ومشاورخانواده لازم وضروری به نظر می رسد.

رسالت مراکزمشاوره وخدمات روانشناختی در حقیقت آموزش اعضای خانواده است. می توان گفت : «آموزش» و «مشاوره» برای اعضای خانواده هر دو یک هدف را دنبال می کنند. تفاوت این دو با یکدیگر این است که «آموزش» در حکم پیشگیری وآگاهی دادن به مسائل و مشکلات خانواده است و «راهنمایی و مشاوره» درمان مشکلات است.که این مهم میتواندبه صورت خدمات مشاوره تلفنی و حضوری انجام بپذیرد.

خانم دکترلیلا چهرازی مدیریت مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی انتخاب بمنظور تحقق هدف های یادشده جهت کمک به تعادل واستحکام خانواده به منظور مشارکت بهینه در تعلیم وتربیت فرزندان بااستفاده ازمشاوره تلفنی به آیتم های زیراشاره فرمودند:

1- ارتقای سطح بینش ومعلومات خانواده ها جهت پیش گیری از بروز اختلالات ومشکلات خانوادگی ،تحصیلی وتربیتی فرزندان

2- کمک به حل مسائل ومشکلات خانوادگی ، تحصیلی وتربیتی فرزندان

3-راهنمایی و مشاوره جهت پیشگیری و رفع مشکلات عاطفی، روانی، تربیتی و اخلاقی بین والدین وفرزندان.
4_ارایه خدمات در زمینه ارزیابی استعداد و توانمندیهای ذهنی و روانی کودکان.

5_ راهنمایی والدینی که فرزندان جوان آنان در آستانه ی ازدواج هستند.
6_راهنمایی جوانان در آستانه ازدواج وسایر مسائل مورد نیاز خانواده ها
خانم دکترلیلاچهرازی قرارگرفتن افراد را درموقعیت های گوناگون ومراحل بحران زای زندگی را از واقعیت های گریزناپذیر هر فرد میداندکه خانواده ها قطعا باتجارب گوناگونی دراین عرصه روبرو خواهندشد چه شادی بخش میباشدکه این تجارب درکناریک روانشناس شیرین طی شوند.

جهت مشاوره تلفنی باخانم دکترلیلاچهرازی و دکتر مصطفی آفریدون میتوانید با شماره 09374071940 تماس حاصل فرمایید.

جهت رزرو مشاوره تلفنی با این شماره تماس بگیرید 09374071940